İLETİŞİM BİLGİLERİ
 
Telefon (0 272) 612 46 25
Fax (0 272) 612 93 54
e-mail bolvadin03@nvi.gov.tr
 
 
 
 
 
İlçe Nüfus Müdürü 
Abdil YAŞAYACAK
 
 
 
BOLVADİN İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA
NO
HİZMETİN
ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ )
1
Nüfus Cüzdanı
1- Mevcut Nüfus Cüzdanı 2001 Yılından Sonra Düzenlenmiş İse, son altı ay içinde çekilmiş iki adet fotoğraf  ve mevcut nüfus cüzdanı ile müracaat edilir.(Fotokopi fotoğraflar geçersizdir.)
2- Mevcut Nüfus Cüzdanı 2001 Yılından Önce Düzenlenmiş İse, son altı ay içinde çekilmiş iki adet fotoğraf ve kimliği kanıtlayacak diğer belgeler(Fotoğraflı Güncel Uluslararası Aile Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport, Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, Basın Kartı, İkamet Tezkeresi, Yabancı Ülke Kimlik Kartı Veya Pasaportu) ile başvuru yapılır. (Fotokopi fotoğraflar geçersizdir.)
3- Nüfus Cüzdanı Kayıp İse, resmi kurum veya mahalle muhtarından alınacak fotoğraflı nüfus cüzdanı talep belgesi, son altı ay içinde çekilmiş 1adet fotoğraf  ile başvuru yapılır. (Fotokopi fotoğraflar geçersizdir.)
-Nüfus Cüzdanı Talep Belgesinde yer alan fotoğraf ile müdürlüğümüze ibraz edilen fotoğraf aynı olacaktır.
- Nüfus cüzdanı reşit olan bireylerin sadece kendisine imza karşılığı teslim edilir. (noter vekâleti var ise vekile teslim edilir.)Reşit olmayan çocukların anne veya baba beyanına göre nüfus cüzdanı yenilenir.
- Anne babanın boşanması halinde ancak velayet sahibi çocuğun nüfus cüzdanını alabilir.
- Kişinin beyan ettiği veya nüfus cüzdanı talep belgesinde yer alan adres ile MERNİS veri tabanında kişiye ait kayıtlı adresin birbirini tutması gerekmektedir.(Tutmaması halinde öncelikle adres güncellemesi yapılır. Sonra nüfus cüzdanı düzenlenir.)
İlgili Memur İle Görüşmeye Başlandığı Andan İtibaren Ortalama 4-6 Dakika
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
Mavi Kart
 
 
 
 
 
 
1-Mavi kart talep belgesi
Mavi kart talep belgesi, uyruğunu taşıdıkları diğer ülke makamlarınca düzenlenmiş kimlik kartı veya pasaport ve kişinin yazılı müracaatı ile başvurulduğunda yurt içinde nüfus müdürlükleri, yurt dışında ise dış temsilcilikler tarafından düzenlenir.
Mavi kart talep belgesinin elektronik ortamda düzenlenmesi esastır.
2-Mavi kart düzenlenmesi
Mavi kart düzenlenirken;
Mavi kartların elektronik ortamda düzenlenmesi esastır.
 
 
Mavi kart, mavi kartlılar kütüğündeki kayıtlara uygun olarak düzenlenir. ilgililerin talepleri halinde, mavi kartlılar kütüğündeki kişinin medenî halini belirten "dul, boşanmış, evliliği fesih edildi ya da evliliği iptal edildi" ibareleri yerine ‘Bekâr’ ibaresi yazılır.
Mavi kartların seri ve numaraları elektronik ortamda tutulur.
Mavi kartın veriliş nedenleri Mavi kart; doğum, yeni kayıt, yenileme, değiştirme veya kayıp nedeniyle düzenlenir.
 
 
İlgili Memur İle Görüşmeye Başlandığı Andan İtibaren Ortalama 4-6 Dakika
 
 
 
İlgili Memur İle Görüşmeye Başlandığı Andan İtibaren Ortalama 4-6 Dakika
 
 
3
Uluslararası Aile Cüzdanı
 
-Eşlerden birinin nüfus cüzdanları ile müracaatı.
-Eşlere ait 2’er adet fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş)
Uluslararası Aile Cüzdanı; yenileme, değiştirme, kayıp veya evlenme yapıldığı halde uluslararası aile cüzdanı alınmaması nedeniyle verilir.
 
İlgili Memur İle Görüşmeye Başlandığı Andan İtibaren Ortalama
10 Dakika
 
4
Doğum Tescili
1-Doğum Bildirimini Anne veya Baba yapar.
-Doğum tescili doğumu gösteren resmi belge veya sözlü beyan ile yapılır.
-Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye’de 30 gün içinde nüfus müdürlüğüne, yurt dışında ise 60 gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.
İlgili Memur İle Görüşmeye Başlandığı Andan İtibaren Ortalama 4-6 Dakika
5
Ölüm Tescili
Ölüm nerede meydana gelmiş ise, ölüm olayını bildirmekle yükümlü olanlar tarafından düzenlenen ve  10 gün içinde gönderilmesi gereken MERNİS ölüm tutanağı ile ölüm tescili yapılır.
-Eski tarihlerde gerçekleşen ölüm olayına ilişkin herhangi bir belge ibraz edilemiyorsa ölüm olayını bilen iki tanık adresi bildirir. Kolluk kuvvetlerince yapılacak tahkikat sonucuna göre ölüm tescili yapılır. Tahkikat süresi ortalama 15-20 gündür.
 
Ortalama 3 Dakika
6
Evlenme Tescili
Evlendirme müdürlükleri (10 gün içinde) veya dış temsilciliklerden (30 gün içinde) gönderilen Mernis Evlenme Bildirimi ile tescil edilir.
Ortalama 3 Dakika
7
Mahkeme Kararları Tescili
Kesinleşmiş mahkeme kararları (Boşanma, Yaş Tashihi, Gaiplik, Kayıt Düzeltme vb.) ilgili mahkemelerin yazı işleri müdürlüğünce en geç 10 gün içinde kurye veya posta ile Nüfus Müdürlüklerine gönderir.
 
Ortalama 4 Dakika
8
Nüfus Kayıt Örneği
Kimliğini ispatlayacak belge(Fotoğraflı Güncel Uluslararası Aile Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport, Memur Cüzdanı, Avukat Kimlik Kartı, Basın Kartı vb.)
 
Ortalama 1 Dakika
9
 
 
 
 
9
Adres Beyanı
 
 
 
 
Adres Beyanı
1- Kimliğini ispatlayacak belge ile müracaat edilir,
a) Öncelikle beyan edilen adresin ulusal adres veri tabanında yer alıp almadığı ile beyan edilen adreste başkasının olup olmadığı kontrolü yapılır. Bir engel yok ise herhangi bir belge istenmeksizin adres beyanı tescil edilir.
b) Yapılan sorgulama sonucu beyan edilen adreste halen bir başkasının oturduğu tespit edilir ise ilgiliden adres beyan formu ile beyanını teyit edici fatura(elektrik, su, doğalgaz)  gibi belgeler istenir.
2- Birlikte oturulacak kişi ile akrabalık bağı olsun- olmasın birlikte müracaat edilir ve birlikte oturulduğuna dair muvafakat belgesi imzalattırılır.
İşlemi yapan memur şüphe halinde kolluk kuvvetlerinden tahkikat yapılmasını ister ve tahkikat sonucuna göre işlemi sonuçlandırır veya reddeder.
Gerçeğe aykırı adres beyanı halinde 5490 sayılı Nüfus Kanunu uyarınca idari para cezası uygulanır.
Ortalama 4 Dakika
 
 
 
 
Ortalama 4 Dakika
10
Yerleşim Yeri Belgesi
 
-       Kimliğini ispatlayacak belge ile şahsın kendisine verilir. Reşit olmayan bireylere ait belgeyi ana, baba veya vasisi alabilir.
Ortalama 1 Dakika
 
 
 
 
 
 
 
 
11
Önceki Soyadını Kullanma
-Kimliğini ispatlayacak belge ile müracaat edilir.
-Önceki soyadını kullanma için yazılı beyan alınır.
Ortalama 4 Dakika
 
12
Din Hanesinde Değişiklik
-Kimliğini ispatlayacak belge ile müracaat edilir.
-Kişi ergin ise yazılı beyanına uygun olarak din hanesi, değiştirilir, boş bırakılır veya silinir.
-Reşit olmayanlar için anne ve babanın birlikte yazılı beyanı gerekir.
Ortalama 4 Dakika
 
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede  tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.” 
 
 
İlk Müracaat Yeri: İkinci Müracaat Yeri:
Murat Hakan KUCUR
Nüfus Şefi       
Adres: Konak Mahallesi, İstasyon Caddesi 
No:127/3 Bolvadin/Afyonkarahisar
 
Telefon: 0 (270) 612 4625 
Faks: 0 (272) 612 9354
e-posta: bolvadin03@nvi.gov.tr
Abdil YAŞAYACAK
İlçe Nüfus Müdürü
Adres: Konak Mahallesi, İstasyon Caddesi 
No:127/3 Bolvadin/Afyonkarahisar
 
Telefon: 0 (272) 612 4625
Faks: 0 (272) 612 9354
e-posta: bolvadin03@nvi.gov.tr
 
 
BOLVADİN İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
 
NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ:
 1. Görev çevresi içerisindeki nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerini mevzuat çerçevesinde düzgün bir biçimde yürütmek,
 1. Nüfus olaylarına ilişkin tutanakların düzenlenmesi, yasalara uygun şekilde aile kütüklerine işlenmesi ve her yılsonunda özel kütük haline getirilmesini sağlayarak muhafaza edilmesine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
 1. Görev çevresindeki nüfus olaylarını izleyip kütüklere geçirilmesini sağlayıcı tedbirleri almak,
 1. Cezai kavuşturmayı gerektiren halleri ve mutlak butlanla malul olan ya da kanuni şekillere uymaksızın yapılmış evlilikleri o yerin Cumhuriyet savcılığına bildirmek,
 1. Yönergede belirlenen esaslara göre kayıt örneği veya bilgi vermek,
 1. Devletimizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeleri uygulamak,
 1. Nüfus müdürlüğünün denetimine ilişkin raporları değerlendirerek gerekli işlemleri mevzuata uygun biçimde, zamanında yapmak,
 1. Nüfus, vatandaşlık ve evlendirme hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi için halkla ilişkileri düzenlemek ve halkın bu hizmetlere katkısını sağlamak amacıyla gerekli girişimlerde bulunmak,
 1. Nüfus cüzdanı ve uluslararası aile cüzdanlarını düzenlemek,
 1. Adres Kayıt İşlemleriyle ilgili tüm iş ve işlemleri yapmak,
 1. Yasalarla verilen diğer görevleri yapmak. 
 
 
 
İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNÜN HİZMETLERİ
 
1-DOĞUM 
Doğum; doğum olayı meydana geldikten itibaren 30 içinde herhangi bir ilçe Nüfus Müdürlüğüne, çocuğun babası, annesi veyahut yanında bulduranlar bildirmekle yükümlüdürler. Doğum olayı 30 gün içinde bildirilmesi halinde Nüfus Cüzdan ücreti alınmamaktadır. 30 günden sonraki bildirimlerde idari para cezası verilmektedir.

2--EVLENME
Evlenme: evlenmek isteyen erkek ve kadının 18 yaşını bitirmesi esastır. Ancak;17 yaşını bitirmiş kadın ve erkek anne ve babasının rızasıyla evlenebilir.16 yaşını bitirmiş erkek veya kadının evlenmesine aile mahkemeleri izin verebilir.
Evlenmek isteyen çiftlerden birinin  yerleşim yeri adresinin bulunduğu evlendirme memurluklarına müracaat edilir.
Evlenmek isteyen çiftlerden birisinin yabancı uyruklu olması halinde; evlenme yapma yetkisi ilçe belediye evlendirme memurlukları veya ilçe nüfus müdürlükleri yetkilidir.
Boşanmış bir kadının tekrar evlenebilmesi 300 günlük bekleme süresi vardır. Ancak; bu süre aile mahkemelerine müracaatları halinde kısaltılabilir.
Evlenen kadın evlenme sırasında evlendirme memurluklarına veya evlendikten sonra ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek kızlık soyadı evlilik soyadının önünde taşıyabilir.
Mal rejimi sözleşmesi evlenmeden önce veya sonra yapılabilir.

3-ÖLÜM
Ölüm olayın bildirilmesi; Ölüm olayının haber alındığı tarihten itibaren 10 gün içinde nüfus müdürlüklerine yetkililerce bildirilmesi gerekmektedir.
Ölüm oyanı bildirmekle yükümlü olanlar;

  a)köylerde muhtarlar (Sağlık ocağı bulunmayan köylerde)

  b)Hastanelerde hastane baştabipliği

  c)Şehir, kasaba ve sağlık kuruluşu bulunan yerlerde Umumi Hıfzısıhha kanunu gereğince gömme izni verenler.

4-BOŞANMA
Boşanma olayı Aile mahkemelerince verilmektedir. Boşanma olayı kesinleştikten sonra 10 içinde mahkeme yazı işleri müdürleri tarafından nüfus müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Boşanan kadın mahkemece tekrar evlenmesine izin verilmediği takdirde; yeniden evlenebilmesi için 300 gün beklemek zorundadır.

5-KAYIT DÜZELTME
Nüfus kayıtlarında herhangi bir kaydını değiştirmek isteyen(Yaş, İsim, Soyad, Anne baba ismi vs.) Asliye Hukuk mahkemelerine dava açmak zorundadır. Mahkemece düzeltilmesine karar verilmesi halinde kararın kesinleşmesinden itibaren 10 gün içinde mahkeme yazı işleri müdürleri tarafından nüfus müdürlüklerine bildirilmesini gerekmektedir.
 
6-DİĞER OLAYLAR
 Vatandaşlık İşlemleri

a)Vatandaşlık İşlemleri; Vatandaşlık işlemleri için  yurt dışında konsolosluklara
b)Merkez de; İçişleri Bakanlığına(Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne)
c)Valiliklere;(İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne) müracaat edilmesi gerekmektedir. 

Tanıma İşlemleri; T anıma yaptırmak isteyen babanın; Nüfus Müdürlüklerine, Mahkemeye, Notere veya konsolosluklara yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Evlat Edinme; Evlat edinme mahkeme kararı ile olmaktadır. Mahkemece evlat  edinmeye ilişkin karar verilmesi halinde kararın kesinleşmesinden itibaren, mahkeme yazı işleri müdürleri tarafından 10 içinde nüfus müdürlüklerine bildirilmesi gerekmektedir.
 
NÜFUS CÜZDANLARI
Herhangi bir nedenle nüfus cüzdanı değiştirmek isteyenlerin yerleşim yeri adreslerinin bulunduğu muhtarlıklardan cüzdan talep belgesi alıp nüfus müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Resmi kurumlarda çalışanların ise  kurum amirleri tarafından düzenlenecek cüzdan talepleri ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Nüfus Cüzdanları ilgili reşit ise kendisine, reşit değilse anne babası veya velisine  imza karlığı verilir. Nüfus cüzdanları değerli kağıt kapsamında olup, cüzdan karşılığı alınan bedel nedeniyle makbuz verilmemektedir. Cüzdan bedelleri her yıl maliye bakanlığınca tespit edilmektedir.

ULUSLARARASI AİLE CÜZDANLARI
Uluslararası aile cüzdanları evlenme sırasında evlenme memurluklarınca, evlenmeden sonra ise nüfus müdürlüklerince verilmektedir. Aile cüzdanları değerli kâğıt kapsamında bulunduğundan cüzdan karşılığı alınan bedel için makbuz verilmemektedir. Cüzdan ücretleri her yıl Maliye Bakanlığınca tespit edilmektedir.

NÜFUS KAYIT ÖRNEKLERİ
Nüfus kayıt örnekleri ilgilinin kendisine nüfus cüzdanı ibraz etmesi durumunda  verilmektedir. Ancak Nüfus cüzdanı bulunmaması durumda dilekçe ile müracaat etmesi gerekmektedir.
Nüfus kayıt örneklerini eşleri çocukları, torunları anne ve babası dilekçe ile müracaatları halinde nüfus müdürlüklerince verilmektedir. Üçüncü kişiler ancak yazılı müracaatları halinde kişilerinin medeni durumlarını öğrenebilirler. Resmi vekille de nüfus kayıt örneği verilir.
Mahkemeler, askerlik şubesi başkanlıkları, evlendirme memurlukları, konsolosluklar ve adli bir olay nedeniyle güvenlik kuvvetleri doğrudan nüfus müdürlüklerinden nüfus kayıt almaya yetkililerdir. Bunların dışında kalan kurumlar  gerçeklerin yazılı belirtmek suretiyle nüfus kayıt örneklerini alabilirler

ADRES KAYIT SİSTEMİ
Yerleşim yeri adresleri ve diğer adresler nüfus müdürlüklerince tutulmaktadır. Yerleşim yeri adresleri değişenlerin 20 işgünü içinde nüfus müdürlüklerine, bir işlem için kamu kurum ve kuruluşlarına(belediye, Telekom, Elektrik vs.) müracaat edilmesi zorunludur. İlgili yerleşim yeri adresi dışında diğer adresini de bildirebilir (ikinci konut, yazlık vs.).                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Türkiye Cumhuriyeti Bolvadin Kaymakamlığı
Konak Mahallesi İstasyon Caddesi Hükumet Konağı
Telefon: (0272) 611 23 91 - Santral.